Corredor Mató

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Mitjançant la present política de privacitat l’informem que, en compliment del que es preveu en la normativa aplicable en matèria de Protecció de Dades de caràcter personal, les dades sol·licitades en quants formularis i/o espais en els quals es requereixi de la seva identificació dins de la present pàgina web són tractats sota la responsabilitat de TOP CALA, S.L., amb domicili en C/Riera, 6 (17212) Tamariu Girona, i proveïda de NIF B55299416, d’ara endavant TOP CALA, S.L..

La finalitat del tractament:

Les seves dades seran tractades únicament amb la finalitat d’atendre la seva consulta, prestar-li els serveis sol·licitats, facilitar a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat la informació a la qual ens obliga la llei; i, si ens facilita el seu consentiment en acceptar els termes i condicions, facilitar-li informació sobre la nostra entitat mitjançant la remissió de novetats per correu electrònic i/o WhatsApp. Per a això, en el corresponent formulari haurà de prestar el seu consentiment exprés a la remissió d’aquesta informació. En qualsevol cas, si l’usuari volgués revocar aquest consentiment haurà de comunicar-lo per escrit, mitjançant correu electrònic, a TOP CALA, S.L.

Les dades obligatòries de cada formulari seran identificats com a tals. En cas d’absència o incorrecció dels mateixos TOP CALA, S.L. no podrà identificar-li correctament i, en conseqüència, es procedirà a la supressió del registre si escau.

Transferència Internacional de Dades

Dins del funcionament intern d’aquest espai web, l’informem que les seves dades podran ser tractats en països fora de la Unió Europea. En aquest cas, TOP CALA, S.L. vela perquè els països destino de les seves dades personals sempre tinguin un nivell de seguretat equiparable i/o adequat de protecció. En qualsevol cas, la transferència internacional es realitzarà en compliment de l’estipulat en els Arts. 44 i següents del RGPD.

Així mateix, i en supòsit que la transferència internacional de dades respongui a la prestació d’un servei a la TOP CALA, S.L., aquesta prestació complirà amb les disposicions establertes en l’Art. 28 RGPD, subscrivint-se el corresponent contracte d’encarregat de tractament.
Prestador serveis País Destinació
Mailchimp (The Rocket Science, LLC.) EE.UU.
WhatsApp Business (WhatsApp Inc.) EE.UU.

Clàusules particulars per a Xarxes Socials

Facebook

En prémer el botó “M’agrada” d’aquesta pàgina l’usuari consent TOP CALA, S.L., en compliment de les condicions d’ús i política de privacitat de Facebook, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors, publicar notícies i informacions que apareixeran en el mur d’aquests, així com enviar missatges. TOP CALA, S.L., en cap cas utilitzarà les dades per a altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor, punxant en la casella “ja no m’agrada”.

YoutTube

En seguir el nostre canal l’usuari accepta que TOP CALA, S.L., en compliment de les condicions d’ús i política de privacitat de Youtube, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors (nom i fotografia), publicar notícies que apareixeran en la pàgina principal d’aquests. TOP CALA, S.L., en cap cas utilitzarà les dades per a altres finalitats que les descrites”Unsubscribe”.

La informació facilitada per TOP CALA, S.L., en els seus perfils de xarxes socials té una finalitat merament informativa. TOP CALA, S.L., no es responsabilitza dels errors continguts, ni dels danys o perjudicis derivats de la seva utilització.

Instagram

En seguir el nostre perfil, l’usuari accepta que TOP CALA, S.L., en compliment de les condicions d’ús i política de privacitat d’Instagram, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors (nom i fotografia) i publicar notícies que apareixeran en la pàgina principal d’aquests. TOP CALA, S.L., en cap cas utilitzarà les dades per a altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor en prémer en el botó “Deixar de seguir”.

VKontakte

En seguir el nostre perfil, l’usuari accepta que TOP CALA, S.L., en compliment de les condicions d’ús i política de privacitat de VKontakte, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors (nom d’usuari, fotografia, data de naixement, telèfon, interessos) i realitzar publicacions que apareixeran en la pàgina principal d’aquests. TOP CALA, S.L., en cap cas utilitzarà les dades per a altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor.

En relació a la modificació de les teves dades t’informem que en utilitzar una plataforma aliena a TOP CALA, S.L., pots realitzar-la a través de la configuració del teu perfil de cada xarxa social. TOP CALA, S.L., únicament pot consultar o donar de baixa les seves dades en qualitat de seguidor.

Legitimació i exercici de drets:

L’usuari consent el tractament de les seves dades per a les finalitats descrites, i podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, així com la resta de drets recollits en la normativa Europea, mitjançant correu electrònic a l’adreça agencia@corredormato.com identificant-se com a usuari de l’espai Web, especificant l’exercici dels seus drets en la seva sol·licitud, o bé exercitar els seus drets per comunicació postal, per correu ordinari a l’adreça (domicili social) anteriorment indicada.

Tutela de drets davant l'Autoritat de Control:

En qualsevol supòsit de vulneració del dret a la protecció de dades personals, l’usuari pot dirigir-se a l’Autoritat de Control nacional corresponent, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.agpd.es , per a iniciar els tràmits oportuns de reclamació i/o defensa dels seus drets.

Conservació de les dades:

Les seves dades es conservaran pel temps necessari per a atendre la finalitat per a la qual haguessin estat recollits i a les obligacions legals derivades de la mateixa i, en qualsevol cas, acabada la relació negocial, per un màxim de 5 anys.

Responsabilitats de l'usuari:

L’usuari garanteix ser major d’edat, disposant de la capacitat suficient i el coneixement necessari per a utilitzar l’espai web de TOP CALA, S.L. i el seu contingut, garantint que la informació que facilita en cadascun dels formularis en els quals TOP CALA, S.L. sol·licita les seves dades personals són veraces, adquirint la responsabilitat d’informar a TOP CALA, S.L. de qualsevol canvi i/o modificació dels mateixos per al seu correcte tractament.

Mesures de Seguretat:

TOP CALA, S.L. ha implantat les mesures de seguretat necessàries per a garantir un ús i tractament eficaç de les dades de caràcter personal facilitats per l’usuari, salvaguardant la intimitat, privacitat, confidencialitat i integritat d’aquests, complint amb els requisits normatius; i fent ús dels mitjans tècnics necessaris per a evitar l’alteració, pèrdua, accés no autoritzat o tractament de les seves dades, segons l’estat de la tecnologia a cada moment, així com l’abast de control de TOP CALA, S.L..

TOP CALA, S.L. podrà modificar el contingut de la seva política de privacitat en qualsevol moment segons les modificacions legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades que puguin produir-se.