Corredor Mató

CONTACTI AMB NOSALTRES

Formulari de Contacte

Política de Privacitat

En virtut del que s’estableix en el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el client les dades del qual figuren en el present Formulari, consent de manera expressa a CORREDOR MATÓ – TOP CALA S.L.  el tractament de les seves dades personals a fi de realitzar facturació i promoció dels serveis comercialitzats amb aquests, així com l’autorització a la comunicació amb aquelles entitats respecte de les quals tingués concertat contracte de prestació i promoció de serveis. Les dades s’inclouran en un fitxer automatitzat de CORREDOR MATÓ que disposa de les mesures de seguretat necessàries per a la seva confidencialitat i vostè podrà exercitar conforme a la llei els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació/supressió, oposició, limitació o portabilitat, dirigint un escrit a  CORREDOR MATÓ – TOP CALA S.L. juntament amb una fotocòpia del seu DNI: C/ Riera 6 – Tamariu 17212 – (Palafrugell) – Girona.

Les nostres delegacions

Tamariu

C. Riera 6
17212 Tamariu · Girona
T. +34 972 62 00 16
agencia@corredormato.com

LLAFRANC

C. Francesc de Blanes 42
17211 Llafranc · Girona
T. +34 972 61 15 26
agencia@corredormato.com

BARCELONA

C. Calàbria 173 4º-3ª
08015 Barcelona · Barcelonès
T. +34 93 217 41 28
ferran@corredormato.com

MATARÓ

C. d’en Palmerola, 12. 1º, 2ª
08302 Mataró
T. +34 93 139 87 30
francesc@corredormato.com