Corredor Mató

Termes, condicions de lloguer i cancel·lació

CONDICIONS DE LLOGUER 

CONFIRMACIÓ I PAGAMENT

 Un cop realitzada la reserva, s’ha d’efectuar la paga i senyal, corresponent a un 30% del preu total, en el termini màxim de 48 hores, per tal de donar la reserva per confirmada. El pagament de la paga i senyal no serà retornat en cap cas. En cas contrari la reserva quedarà automàticament anul·lada, sense necessitat de previ avís. Per validar la reserva és necessari facilitar un número de targeta de crèdit com a garantia de fiança.

 La resta del pagament del lloguer (70%) s’ha d’efectuar mínim amb una setmana d’antelació, a menys que vostè pagui en efectiu que podrà realitzar el pagament directament a les nostres oficines abans o el mateix dia durant la recollida de claus.

En cas de transferència nacional o internacional, li recordem que aquesta s’ha d’executar dies abans de la seva arribada per tal de garantir la recepció de l’import pendent abans del començament de la seva estada. En cap cas es lliuraran les claus de l’immoble reservat, si no s’ha realitzat el pagament total de la reserva.

 

Un Cop confirmada la reserva s’haurà de comunicar en un termini màxim de 48 hores,  les dades de les persones que s’allotjaran a l’immoble. Aquesta informació es pot facilitar a traves del check in on-line o per correu electrònic a agencia@corredormato.com.

80€ per apartaments i 100€ per cases de suplement de neteja per estades inferiors a una setmana, amb una estada mínima de 3 nits. Aquest suplement no està inclòs en el preu del Lloguer. 

SERVEIS INCLOSOS

 Les propietats es lloguen amb la roba de casa inclosa (llençols i tovalloles). El preu del lloguer inclou també un canvi de roba setmanal gratuït en estades superiors a 7 dies.

En cas que el llogater desitgi un canvi extra de roba, l’haurà d’abonar a Corredor Mató, segons els preus detallats a continuació:

-       Joc de llençols: 8 euros per persona + 21% d’IVA

-       Joc de tovalloles: 4 euros per persona +21% d’IVA

 

El preu del lloguer inclou l’aigua, el gas i l’electricitat. En cas de necessitar un recanvi de gas, es pot demanar a Corredor Mató en hores d’oficina.

 ANUL·LACIONS

 En qualsevol cas, l’anul·lació d’una reserva implica la pèrdua de la paga i senyal (30% de l’import total de la reserva).

Si s’anul·la la reserva entre 45 i 30 dies abans de la data d’arribada, el llogater estarà obligat a pagar un 50% del total del lloguer.
 L’anul·lació en menys de 30 dies d’antelació a la data d’arribada, suposarà el pagament del 100% del lloguer.
 

L’anul·lació d’una reserva s’ha de fer per e-mail dirigit a agencia@corredormato.com.

ANUL.LACIONS PER COVID-19


Corredor Mató oferirà un cupó amb una durada de 12 mesos, per l’import pagat, a utilitzar en qualsevol de les nostres finques, en el dos següents casos;

 

-       Residents a Espanya;

-       Confinament Domiciliari del País. Decretat pel govern de forma oficial.

-       Que un dels membres de la reserva, prèviament introduït en la documentació del check in on-line,  doni positiu per Covid-19 i sempre presentant un document que ho acrediti.

 

-       No Residents a Espanya;

-       Tancament de la Frontera Espanyola o del País d’origen, de manera oficial. No s’accepten les recomanacions de no viatjar, cancel·lacions de vols, quarantenes de tornada, etç.

 

-       Que un dels membres de la reserva, prèviament introduït en la documentació del check in on-line doni positiu per Covid-19 i sempre presentant un document que ho acrediti.

 En cap altre cas s’acceptarà una anul·lació sense les penalitzacions indicades en el punt anterior.

GARANTIA

 El dia de l’entrada el llogater es veurà obligat a donar un número de targeta de crèdit a Corredor Mató, com a fiança per la garantia pels possibles danys o desperfectes comesos a la finca durant el període de lloguer.

TAXA TURÍSTICA

 El llogater haurà d’abonar la taxa turística corresponent a la seva estada: 1,00 € per persona i nit, fins a un màxim de 7 nits. Els menors de 16 anys estan exempts d’aquesta taxa.

ARRIBADES

 El dia d’arribada s’efectuarà l’entrada a l’immoble a partir de les 16:00 hores. Si el llogater no pot arribar abans de les 18:00 del dia d’entrada, aquest haurà de facilitar la targeta de crèdit com a garantia de la reserva i per poder recollir les claus en el cas que l’agència estigui tancada. De no fer-ho així, perdrà tots els seus drets, no podent reclamar cap indemnització. Tampoc tindrà dret a indemnització, si ha d’interrompre la seva estada per qualsevol circumstància.

En el moment del check-in el llogater es veurà obligat a presentar el document d’identitat de tots els ocupants de l’ immoble i una targeta de crèdit com a garantia.

SORTIDES

 S' efectuaran OBLIGATÒRIAMENT abans de les 10 hores del matí.

NORMES

 Queda expressament prohibit el subarrendament.

 Només s’admetran animals de companyia si Corredor Mató dóna la seva expressa autorització. En el cas que el llogater no comuniqui a Corredor Mató l’existència d’animals de companyia, aquest respondrà dels danys comesos a la propietat, amb la targeta de crèdit facilitada com a garantia o bé abonant directament l’import dels danys a l’oficina de Corredor Mató.

 El llogater es compromet a tornar l’immoble en les mateixes condicions que reunia el dia d’arribada. Qualsevol desperfecte ha de ser comunicat immediatament a Corredor Mató. Tots els clients que facin mal ús de les instal·lacions de la propietat, podran ser desallotjats sense dret a cap restitució i estaran obligats a abonar a Corredor Mató l’import dels danys causats, comprometent-se en tot cas a respondre dels mateixos mitjançant la targeta de crèdit facilitada com a garantia. 

 El llogater haurà de respectar la capacitat màxima de l’immoble, indicada per Corredor Mató. En el cas que s’excedeixi l’esmentada capacitat, Corredor Mató podrà cancel·lar la reserva i procedir a desallotjar immediatament els llogaters, sense que aquests tinguin dret a cap indemnització o devolució.

Queda estrictament prohibida la música alta i les celebracions sense autorització de Corredor Mató. En cas de celebracions, música alta o queixa de veïns i/o trucada de la policia; Corredor Mató podrà penalitzar econòmicament al llogater o cancel·lar la reserva i procedir a desallotjar immediatament els llogaters, sense que aquests tinguin dret a  cap indemnització o devolució.

 Queda estrictament prohibida la manipulació, per part del llogater, de qualsevol tipus de maquinària de piscina o jardí.

 Respecte a la utilització de la piscina, en el cas que n’hi hagi, els menors d’edat han d’estar vigilats en tot moment per un adult. El llogater eximeix de qualsevol responsabilitat en aquest sentit a Corredor Mató i a la propietat.

 Qualsevol discrepància sobre la neteja o l’estat i/o equipament de l’immoble, s’haurà de comunicar per escrit a Corredor Mató, en un termini màxim de 24 hores des del lliurament de les claus. Un cop transcorregut aquest termini, no s’admetran reclamacions al respecte.

El llogater eximeix a Corredor Mató i a la propietat de qualsevol responsabilitat en cas d’irregularitats en el subministrament dels serveis d’aigua, llum, gas i telèfon atribuïbles a la companyia subministradora.

Corredor Mató i la propietat quedaran lliures de qualsevol responsabilitat derivada de molèsties causades per obres alienes a la propietat o manifestacions públiques o privades.

Ni Corredor Mató ni el propietari es fan responsables de desperfectes produïts per fenòmens naturals que afectin a la propietat .

En el cas que Corredor Mató necessiti realitzar una visita a l’immoble, durant el període de lloguer, el llogater es veurà obligat a acceptar aquesta visita a l’hora i la data prèviament convingudes.

 En el supòsit de controvèrsia respecte al compliment d’aquest acte/contracte, les parts es sotmeten de forma expressa i irrevocable a la jurisdicció i competència dels tribunals de primera instancia de La Bisbal d’Empordà, renunciant, des d’aquest moment, al fur que, per raó del seu domicili present o futur, els hi pogués correspondre.